Betalings- en Opleidingsvoorwaarden

Betaling per module

Kosten zijn afhankelijk van de duur en zijn aangegeven bij de betreffende module.
Bij betaling in één keer krijg je korting t.o.v. betaling in termijnen.

Gespreide betaling is bij de meeste modules mogelijk, ook dat is aangegeven bij de betreffende module.
De laatste termijn dient voldaan te zijn vóór afloop van de module.
Geef bij je aanmelding aan als je hiervan gebruikt wilt maken.
Je aanmelding is definitief wanneer de (aan)betaling voldaan is.

Studiemateriaal

De deelnemer krijgt bij aanvang van een klassikale opleiding een reader, schrijfblok en pen.
Dit betreft de basis van het lesmateriaal in de betreffende module. 
Het uitgereikte materiaal blijft eigendom van de cursist.
Bij online lesmodules wordt de reader in PDF verstrekt.
Overige boeken zijn niet noodzakelijk voor het volgen en volbrengen van de opleiding. Boeken kunnen optioneel geadviseerd worden, maar betreffen geen verplicht lesmateriaal.
De opleiding wordt gegeven op MBO/HBO werk- en denkniveau.
Een vooropleiding is niet vereist, wel wordt geadviseerd om yogalessen te (blijven) volgen.

Beoordeling, studiebelasting en certificering

Gedurende de opleiding krijg je per module regelmatig opdrachten, leeswerk, leerwerk en praktisch oefenen.
Gemiddelde studiebelasting per week in zo’n 1-2 uur.
Op de voorlaatste dag van de 2e module (Yogadocent Level 2 en bij Yin Yoga 2) vind een theorietoets plaats van de uitgewerkte lesstof. Samen met collega-studenten zul je op basis van de opgedane kennis een yogales uitwerken en ten uitvoer brengen op de laatste lesdag van de 2e module (Yogadocent Level 2 en Yin Yoga 2).
Bij alle overige lesmodules geldt dat er geen toets zal worden afgelegd. Je ontvangt een certificaat van deelname.

Minimale aanwezigheid

Per module mag je één keer niet aanwezig te zijn om de module te kunnen afronden.
Dit kan zijn aanwezigheid fysiek in de studio of live online via Zoom.
Gemiste lesdagen kun je inhalen door middel van de gemaakte video-opnames voorafgaand en tijdens de lesdagen.
Deze worden aan alle deelnemers beschikbaar gesteld op een afgeschermd platform.
Met deze mogelijkheid is het niet mogelijk een fysieke lesdag later in een andere module alsnog in te halen.

Herkansing

Wanneer je een theorie- of praktijktoets niet met een voldoende hebt afgerond, kun je een herkansing aanvragen.
Deelname aan een herkansing bedraagt € 95

Doorschuiven module tijdens looptijd

Indien er omstandigheden zijn waardoor gedurende de looptijd van de module de wens ontstaat op deze tijdelijk op te schorten, is dat in overleg en onder voorbehoud mogelijk, indien er in de volgende keer dat dezelfde module plaatsvindt voldoende ruimte is. De kosten die aan het doorplaatsen verbonden zijn bedragen € 95 per lesdag.

Certificaat Yogadocent

Wanneer zowel de theorie- als het praktijkdeel met tenminste een voldoende worden beoordeeld, èn er is voldaan aan de minimale aanwezigheidsnorm gedurende de modules, ontvang je na de eerste afgeronde 100 uur een certificaat.
Dit kan zijn Yogadocent Level 1 & 2 en/of Yin Yoga 1 & 2.

Wanneer je na jouw eerste 100 uren nog 2 modules van 50 uur volgt, kom je in aanmerking voor een internationaal erkend RYT200 Diploma. Afhankelijk van de door jou gekozen modules kan dit zijn:
- RYT200 Yin & Yang Yoga
- RYT200 Yin Yoga
-RYT200 Flow & Alignment - Yang Yoga

200 uur certificaat Yoga Alliance

Met het 200 uurs certificaat wat je ontvangt nadat je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond, kun je je registreren voor een 200 hrs. certificering bij de Internationale Yoga Alliance.

Opleidingsvoorwaarden

Na aanbetaling ben je volledig lesgeld verschuldigd, ook als je de opleiding voortijdig afbreekt of uitstelt.
Dit geldt ook voor eventueel nog verschuldigde termijnbedragen. 
Bij annulering na aanvang van de opleiding wordt lesgeld niet geretourneerd. 
Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat SanaYouYOGA de inschrijving aan de student heeft bevestigd. Binnen die termijn kan de student de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.

Je inschrijving is compleet als je

- Het formulier op de website hebt ingevuld en verzonden
- De aanbetaling bij termijnbetaling, of de volledige lessom van met korting hebt voldaan.

Overeenkomst

Door een inschrijving voor de SanaYouYOGA docentenopleiding ga je een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding, zoals vermeld in de opleidingsinformatie – en bevestiging en verklaar je je akkoord met de voorwaarden.
Je blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake opleidingsbedrag en eventueel overige kosten.  SanaYouYOGA behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

Realiseer je voor aanvang van een yogadocentenopleiding dat in het algemeen activiteiten een bepaald risico op blessures met zich mee kunnen brengen. Deelname aan de docentenopleiding is te allen tijde op eigen risico.
SanaYouYOGA en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens of na de docentenopleiding. Je wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn en de docenten voor aanvang van de opleiding op de hoogte te brengen in geval van lichamelijke blessures, ziektes of lichamelijke afwijkingen.

De student aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden. SanaYouYOGA is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de docentenopleiding.
Door middel van het doen van de aanbetaling en/of de volledig lessom van de module verklaart de student ermee akkoord te gaan dat in geen geval de plicht zal vervallen om verschuldigde cursusgelden te betalen en dat reeds betaalde gelden niet gerestitueerd zullen worden.
Betaling van het lesgeld dient te worden voldaan zoals aangegeven.

Annulering van de opleiding

- Kosten bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Docentenopleiding: €150
- Kosten bij annulering tot een maand voor aanvang van de Docentenopleiding: €265
- Kosten bij annulering vanaf een maand voor aanvang van de Docentenopleiding: 50% van het lesgeld
- Kosten bij annulering na aanvangsdatum van de Docentenopleiding: 100% van het lesgeld

SanaYouYOGA behoud zich altijd het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opleidingsdata.
Evenals het uitvoeren van lesdagen online via het lesplatform, live online in plaats van, of als aanvulling op fysieke lessen in de studio.

Bevestiging van inschrijving

Na ontvangst van het online formulier en de (aan)betaling, ontvang je van SanaYouYOGA een bevestigingsmail van jouw inschrijving. Daarnaast ontvang je via ons online reserveringssysteem bevestigingen van de ingeschreven lesdata.

Op de SanaYouYOGA Docentenopleidingen zijn de Aanvullende Algemene Voorwaarden van toepassing.

terug naar opleidingsoverzicht