Opleidings- en betalingsvoorwaarden

Opleidings- en betalingsvoorwaarden

Op alle Teacher Trainingen, Advanced Studies en Online Studies zijn de Algemene Voorwaarden, de Betalings- en Opleidingsvoorwaarden van kracht en geldt de Privacyverklaring  SanaYouYOGA.  

Betaling per lesmodule
Het lesgeld is afhankelijk van de duur en opbouw van de lesmodule en wordt aangegeven bij de betreffende module.
Bij betaling in één keer krijg je korting t.o.v. betaling in termijnen.
Gespreide betaling is bij de meeste modules mogelijk, ook dat is aangegeven bij de betreffende module.

LET OP: wanneer je kiest voor betaling in termijnen, voldoe je de eerste termijn onmiddellijk bij inschrijving via iDeal.
Vervolgtermijnen worden voldaan via automatische incasso, hiervoor machtig je ons bij inschrijving.
Vervolgtermijn(en) worden geïncasseerd in de maand(en) direct na inschrijving. Dit kan niet aangepast worden

Studiemateriaal
De deelnemer krijgt bij aanvang van een Klassikale lesmodule een lesreader, toegang tot videolessen op het online lesplatform, een schrijfblok en pen. Het uitgereikte materiaal blijft eigendom van de cursist.
Bij Blended Learning en Online Lesmodules bestaat het studiemateriaal uit: toegang tot het online lesplatform voor de duur van 24 maanden. Op het lesplatform vind je het Opleiding E-book, videolessen, podcasts, kennistests en huiswerk. Het E-Book kun je desgewenst downloaden en printen.

Overige boeken zijn niet noodzakelijk voor het volgen en volbrengen van de opleidingsmodules. Boeken kunnen optioneel geadviseerd worden, maar betreffen geen verplicht lesmateriaal. De opleiding wordt gegeven op MBO/HBO werk- en denkniveau.
Een vooropleiding is niet vereist, wel wordt geadviseerd om yogalessen te (blijven) volgen.

Beoordeling, studiebelasting en certificering
Gedurende de opleiding krijg je per module regelmatig opdrachten, leeswerk, leerwerk en praktisch oefenen.
Gemiddelde studiebelasting per week in zo’n 1-2 uur.
Op de laatste lesdag(en) van de 2e basismodules (Yogadocent Level 2 en bij Yin Yoga 2) vind een theorie- en praktijktoets. Samen met collega-studenten zul je op basis van de opgedane kennis een yogales uitwerken en ten uitvoer brengen.
Bij alle overige lesmodules, verdiepingsmodules en keuzemodules geldt dat er geen aparte toets zal worden afgelegd. Je ontvangt een certificaat van deelname.

Minimale aanwezigheid en verslag
Per klassikale lesmodule mag je één keer niet aanwezig te zijn om de module met een certificaat te kunnen afronden.
Wanneer je tijdens de fysieke lesdagen een keer niet aanwezig kunt zijn, hoef je niets te missen van de belangrijkste onderwerpen die langs zijn gekomen. Via ons online leerplatform kan je de videolessen over deze onderwerpen terugzien. Om een gemiste lesdag mee laten tellen voor je benodigde contacturen, schrijf je een verslagje van ongeveer 400 woorden. Hierin beschrijf je de behandelde onderwerpen samen met jouw beleving daarvan. Hieruit moet blijken dat je de lesstof begrepen hebt. Dit verslag telt dan mee voor het verkrijgen van je certificaat aan het eind van de lesmodule. Het is niet mogelijk om een fysieke lesdag later in een andere module alsnog in te halen.

Herkansing
Wanneer je een theorie- of praktijktoets niet met een voldoende hebt afgerond, kun je een herkansing aanvragen.
Deelname aan een herkansing bedraagt € 95,-

Doorschuiven module tijdens looptijd
Indien er omstandigheden zijn waardoor gedurende de looptijd van de module de wens ontstaat op deze tijdelijk op te schorten, is dat in overleg en onder voorbehoud mogelijk, indien er in een volgende keer dat dezelfde module plaatsvindt voldoende ruimte is.  De kosten die aan het doorplaatsen verbonden zijn bedragen € 95 per lesdag. 

Certificaat Yogadocent
Wanneer zowel de theorie- als het praktijkdeel met tenminste een voldoende worden beoordeeld, én er is voldaan aan de minimale aanwezigheidsnorm gedurende de modules, ontvang je na de eerste afgeronde 100 uur een certificaat.
Dit kan zijn Yogadocent Level 1 & 2 (100 uur) en/of Yin Yoga 1 & 2 (100 uur).

Wanneer je na jouw eerste 100 uren nog een aantal keuzemodules volgt om de volgende 100 uur vol te maken, kom je in aanmerking voor een internationaal erkend RYT200 Diploma. 

Afhankelijk van de door jou gekozen modules kan dit zijn:

  • RYT200 Yin & Yang Yoga
  • RYT200 Yin Yoga
  • RYT200 Flow & Alignment – Yang Yoga

 


OPLEIDINGSVOORWAARDEN

Na aanbetaling ben je volledig lesgeld verschuldigd, ook als je de opleiding voortijdig afbreekt of uitstelt.
Dit geldt ook voor eventueel nog verschuldigde termijnbedragen.
Bij annulering na aanvang van de opleiding wordt lesgeld niet geretourneerd. 

Voor klassikale lesmodules geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
Binnen die termijn kan de student de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden.
NB: Er geldt geen bedenktermijn voor Blended Learning en Online Lesmodules, omdat je na betaling direct over het lesmateriaal kunt beschikken.

Je inschrijving is compleet als je
Bij aanmelding de (aan)betaling hebt voldaan

Overeenkomst
Door een inschrijving voor de SanaYouYOGA docentenopleiding ga je een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding, zoals vermeld in de opleidingsinformatie – en bevestiging en verklaar je je akkoord met de voorwaarden.
Je blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake opleidingsbedrag en eventueel overige kosten.  SanaYouYOGA behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

Realiseer je voor aanvang van een yogadocentenopleiding dat in het algemeen activiteiten een bepaald risico op blessures met zich mee kunnen brengen. Deelname aan de docentenopleiding is te allen tijde op eigen risico.
SanaYouYOGA en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens of na de docentenopleiding. Je wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn en de docenten voor aanvang van de opleiding op de hoogte te brengen in geval van lichamelijke blessures, ziektes of lichamelijke afwijkingen.

De student aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden. SanaYouYOGA is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de docentenopleiding. Door middel van het doen van de aanbetaling en/of het volledig lesgeld van de module, verklaart de student ermee akkoord te gaan dat in geen geval de plicht zal vervallen om verschuldigde cursusgelden te betalen en dat reeds betaalde gelden niet gerestitueerd zullen worden. Betaling van het lesgeld dient te worden voldaan zoals aangegeven.

Annulering van de opleiding
Annuleringskosten kunnen anders zijn bij Klassikale Lesmodules, Blended Learning Lesmodules en Online Lesmodules.
De annuleringsvoorwaarden staan altijd vermeld bij de gekozen lesmodule en men gaat hiermee akkoord op het moment van (aan)betaling.

SanaYouYOGA behoud zich altijd het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opleidingsdata en -locatie.
Evenals het uitvoeren van lesdagen online via het lesplatform, live online in plaats van, of als aanvulling op fysieke lessen in de studio.

Op de SanaYou YOGAcademy opleidingen zijn ook de  Algemene Voorwaarden van toepassing (zie footer)