Privacybeleid AVG

Privacyverklaring SanaYouYOGA

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is SanaYouYOGA, gevestigd te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52440052. 

Verwerken persoonsgegevens

Contactgegevens: Door een formulier in te vullen en te ondertekenen in een van de studio’s of een formulier in te vullen en te verzenden op onze website en/of online lesrooster, geeft u zelf uw persoonlijke gegevens aan ons door.

Uw gegevens worden gebruikt om met u te communiceren; zowel individueel via mail, het online reserveringssysteem, Whatsapp of per telefoon.
Daarnaast voor collectieve communicatie via mededelingen in periodieke nieuwsbrieven.

Indien u de collectieve communicatie niet wenst, kunt u te allen tijde uw instellingen aanpassen en/of uitschrijven via onderstaande linkjes.
Uiteraard kunt u altijd weer opnieuw aanmelden.

Nieuwsbrief MailChimp en MailBlue: Instellingen aanpassen of Uitschrijven

Eversports, Huddle, Teachable of andere apps en programma’s: Instellingen aanpassen

Indien u op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hierboven bepaald.

Overige persoonsgegevens: Ook worden, op basis van de door u zelf verstrekte gegevens, uw gegevens gebruikt voor de financiële- en ledenadministratie ten aanzien van lidmaatschappen, losse lessen, producten uit de webshop, privélessen, yogavakanties, workshops en alle overige door SanaYouYOGA aangeboden diensten. Uw gegevens zijn alleen in te zien door de Directie van SanaYouYOGA en de Office Manager. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet gebruikt voor andere doeleinden. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

SanaYouYOGA heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van een of meerdere verwerkers, zoals onze internetproviders Webba, Phoenix en Antagonist, nieuwsbriefdienst MailBlue, betaalsystemen Mollie, Plug & Pay en administratiesysteem Moneybird en registratiesysteem Eversports + Stripe en online e-learning platform Huddle.

Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft SanaYouYOGA verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. 

Bewaartermijnen

SanaYouYOGA is gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten uw financiële gegevens 7 jaar bewaard worden voor de Belastingdienst. Omdat deze financiële gegevens altijd gekoppeld zijn aan producten en diensten die door personen zijn afgenomen, blijven ook persoonsgegevens gedurende deze periode bewaard. Wanneer de wettelijke verplichting verstreken is, kunnen uw gegevens worden verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Uw privacy wordt gerespecteerd en SanaYouYOGA zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen via info@sanayou.com